Gida (Alexandria)and Kato Panagia (Florina) Women's Costumes.  Papoudistiko (Alexandria) and Episkopi Men's Costumes.